Úvodní stránka

Aero admin 1

Další informace přes technickou podporu

Stránka obsahuje soubory a jednoduchý návod jak postupovat při aktualizaci programu. Aktualizace může probíhat automaticky nebo ji můžete provádět ručně. Automatickou aktualizaci je nutné zvolit v nastavení programu. Informace o aktuální vezi programu najdete v historii změn.

Prvotní aktualizace starší verze programu

Ve starších verzích programu (nižších než 6.28.2) není možná automatická aktualizace. Pro aktualizaci je nutné použít soubor aswupdate, který provede kompletní aktualizaci. Soubor rozbalte do adresáře kde máte nainstalován program Fakturka. Pravděpodobně c:\program files\fakturka nebo c:\fakturka. Poté jej spusťte. Zobrazí se obrazovka s průběhem aktualizace. Aktualizaci mohou provádět jen zákazníci, kteří mají zaplacenu technickou podporu.

Nastavení automatické aktualizace v programu

Od verze 6.28.2 se při každém spuštění programu provádí kontrola na novou verzi. Nová verze bude ohlášena uživateli. Pokud uživatel nechce v této chvíli provést aktualizaci, může proces aktualizace odložit na příště. Aktualizaci mohou provádět jen zákazníci, kteří mají zaplacenu technickou podporu. Pokud chcete ručně spustit kontrolu nové verze programu, můžete to provést pomocí volby v menu O aplikaci - "Kontrola nové verze aplikace"