Úvodní stránka

Aero admin 1

Do programu Dopravka nabízíme modul pro elektronickou evidenci tržeb bez měsíčních poplatků. Odeslání tržby je možné vyzkoušet v testovacím prostředí. Tiskové formuláře jsou připraveny pro tisk údajů EET. Pokud jste dosud nepožádali o certifikační údaje, můžete vyzkoušet zaslat tržbu s testovacím certifikátem MF.

Další informace najdete na oficiálních stránkách Finanční správy.

Podnikající fyzické osoby si mohou uplatnit jednorázovou slevu na dani až do výše 5 000 Kč na pořízení pokladního zařízení

Nabízíme Vám možnost vzdálené instalace a nastavení všech parametrů pro používání EET. Další informace níže.

Předmět evidence

Evidenci tržeb budou zjednodušeně řečeno podléhat tržby, které pocházejí z podnikatelské činnosti, a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, jinými obdobnými způsoby např. stravenkou.
Evidenci tržeb nepodléhá přímý převod z účtu na účet.

Harmonogram spuštění

Podnikatelé se budou zapojovat postupně takto:
v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,

S účinností k 1. 5. 2020, kdy dojde k náběhu 3. a 4. fáze evidence tržeb, se evidenční povinnost bude vztahovat i na tržby z činností, které doposud této povinnosti nepodléhaly.

Jednorázová sleva na dani

Sleva na dani je včleněna do nového paragrafu, konkrétně § 35bc. Výše slevy na evidenci tržeb činí 5.000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Například: poplatník provozuje malý obchod. Od 1.3.2017 je povinen evidovat tržby dle zákona o EET a skutečně tak učiní v březnu 2017. Jeho základ daně za rok 2017 z podnikání činí 300.000 Kč.

1. Základ daně dle § 7300.000 Kč
2. 15 % dílčího základu daně45.000 Kč
3. Základní sleva na poplatníka24.840 Kč
4. Rozdíl částek v ř.2 a ř.320.160 Kč
5. Sleva na evidenci tržeb (rozdíl ř.3 a ř.4, max. však 5.000 Kč)5.000 Kč
6. Výsledná daň (ř.2 - ř.3 - ř.5)15.160 Kč

Testovací prostředí

Verze START umožňuje modul EET vyzkoušet pouze v testovacím prostředí. Pro vyzkoušení EET není nutný certifikát. Po instalaci je vše nastaveno. Lze odeslat fakturu s příjmovým dokladem či samostatný příjmový doklad nebo účtenku.
Po zakoupení licence je možné nastavit produkční prostředí dle informací z MF. Nastavení produkčního prostředí je uživatelsky přístupné po celou dobu. Pokud dojde ke změně na straně MF, uživatel může jednoduše vše upravit. Více informací níže.

Vzdálená instalace, nastavení EET, základní zaškolení

Máte-li zájem o rychlou instalaci a nastavení všech parametrů programu pro EET, nabízíme vám možnost objednání vzdálené instalace programu Dopravka. Naši pracovníci jsou vám k dispozici v pracovní dny od 8.00 do 16.30. Po dohodě lze i v jiný čas. Pro vzdálenou instalaci je potřeba stáhnout a spustit program pro vzdálenou správu. Program není nutné instalovat. Spustíte jej jen pokud chcete povolit vzdálenou správu. Náš technik se poté připojí na vaše PC a nastaví vše dle vašich požadavků. Vše co je prováděno uvidíte na obrazovce vašeho počítače. Přímo v čase instalace můžete vše konzultovat a najít správné řešení pro vaše potřeby.
Cena za instalaci a nastavení je uvedena v ceníku. Informce o programu pro vzdálenou správu najdete zde

Popis nastavení programu pro EET

Nastavení EET

Nastavení EET

Po spuštění programu je potřeba nastavit v parametrech agend požadované údaje, přiložit získaný certifikát, povolit evidenci EET. Program Dopravka nyní umožňuje odeslat tržby do testovacího i do ostrého prostředí. Obě prostředí vyžadují stejné nastavení. Adresy serverů jsou přednastaveny od výrobce. Uživatelé mohou servery měnit dle svých potřeb. Testovací prostředí vrací FIK a BKP. Testovací prostředí neumožňuje kontrolu zaslaných údajů. Tržbu lze do testovacího prostředí odeslat také v režimu "ověření", stejně jako do produkčního prostředí.

Základní kroky pro nastavení EET:
1/ Povolit evidenci EET v nastavení agend
2/ Nastavit označení provozovny (dodá MF)
3/ Nastavit režim tržby, ověřovací mód, vybrat prostředí
4/ Dohledat soubor s certifikátem .p12 (název nesmí obsahovat české znaky)
5/ Neplátci dph musí v parametrech nastavit správné DIČ (nejspíše RČ)

POZOR! Evidenci EET nelze používat na operačním systému Windows XP a Windows Vista. Starší verze Windows neumí zpracovat nový certifikát vydaný MF. Modul EET vyžaduje nainstalovaný Microsoft Framework min ve verzi 4.5.

Nastavení účtenek

Nastavení účtenek

V parametrech agend zvolit záložku Účtenky. Účtenky evidované v EET musí být automaticky číslovány, musí mít nastavenu číselnou řadu, musí mít nastavenu identifikaci pokladního zařízení. Účtenky mohou být tisknuty ne standardní tiskárně nebo mohou být tištěny na předvolenou tiskárnu vhodnou pro tvar účtenky (pokladní tiskárny).

Nastavení účtenek pro EET:
1/ Povolit automatické číslování
2/ Nastavit číselnou řadu
3/ Nastavit identifikaci pokladního zařízení (různá od příjm.dokladů)

Nastavení příjmových dokladů

Nastavení příjmových dokladů

V parametrech agend zvolit záložku Příjmové doklady. Příjmové doklady evidované v EET musí být automaticky číslovány, musí mít nastavenu číselnou řadu, musí mít nastavenu identifikaci pokladního zařízení.

Nastavení příjm.dokladů pro EET:
1/ Povolit automatické číslování
2/ Nastavit číselnou řadu
3/ Nastavit identifikaci pokladního zařízení (různá od účtenek)

Nastavení číselníků

Nastavení číselníků

V nastavení číselníků lze nastavit chování programu pro jednotlivé formy úhrady. Pro každou formu úhrady nastavte zda se má použít EET (hotovostní platby, platby kartou, poukázky). Dále nastavte kdy se má tisknou QR kód pro platby přes mobilní telefon a zvolte kdy se má vystavit a vytisknout na vydané faktuře také příjmový pokladní doklad.

Nastavení číselníků:
1/ Přes menu Systém/Parametry/Číselníky spustit funkci
2/ V horním poli vyhledat číselník "Forma úhrady"
3/ Nastavit pro jednotlivé řádky požadované funkce
4/ Nastavení potvrdit tlačítkem "OK"

Nastavení údajů majitele

Nastavení údajů majitele

Nastavení údajů majitele

V údajích majitele je nutné nastavit správně DIČ. DIČ musí být shodné s tím, které je zapsáno v certifikátu pro EET vydaným MF. Není-li majitel plátcem DPH je DIČ nevyplněno (resp. je zde uvedeno 'Neplátce DPH'). V takovém případě je nutné vyplnit DIČ v parametrech agend na záložce EET.

Navedení účtenky

Navedení účtenky

Navedení účtenky

Pokladna

Po navedení údajů do účtenky se tržba odesílá do EET pomocí tlačítka EET a tisk. Před odesláním se provedou základní kontroly navedených údajů. Pokud se účtenku nepodaří odeslat, označí se jako čekající na odeslání. V tisku účtenky je pak zobrazen pouze PKP. Takovou účtenku je pak nutné odeslat do požadovaného času dle MF. Čekající účtenky je také možné odeslat hromadně z přehledu účtenek. Pokud je účtenka v pořádku odeslána, vloží se do dokladu FIK a BKP. Takový doklad již nelze editovat ani jej nelze smazat. Pokud provedete storno dokladu, bude do EET odeslána storno zpráva.

Tisk účtenky

Tisk účtenky

Účtenka obsahuje zadané údaje. Po odeslání do EET obsahuje také FIK a BKP. Pokud se odeslání nezdařilo, vytiskne se účtenka s PKP a následně je nutné ji do požadovaného času odeslat. Hromadné odeslání je možno provést z přehledu účtenek.
Účtenky je možné tisknout na přednastavenou tiskárnu v parametrech systému (např.pokladní tiskárna) nebo na jakoukoliv připojenou tiskárnu.
Účtenky je možné také exportovat do formátu PDF a odeslat zákazníkovi elektronicky.

Navedení příjmového dokladu

Navedení příjmového dokladu

Navedení příjmového dokladu

Po navedení údajů příjmového dokladu se tržba odesílá do EET pomocí tlačítka EET a tisk. Před odesláním se provedou základní kontroly navedených údajů. Pokud se doklad nepodaří odeslat, označí se jako čekající na odeslání. V tisku dokladu je pak zobrazen pouze PKP. Takový doklad je pak nutné odeslat do požadovaného času dle MF. Čekající doklady je také možné odeslat hromadně z přehledu příjmových dokladů. Pokud je doklad v pořádku odeslán, vloží se do dokladu FIK a BKP. Takový doklad již nelze editovat ani jej nelze smazat. Pokud provedete storno dokladu, bude do EET odeslána storno zpráva.

Tisk příjmového dokladu

Tisk příjmového dokladu

Příjmový doklad obsahuje zadané údaje. Po odeslání do EET obsahuje také FIK a BKP. Pokud se odeslání nezdařilo, vytiskne se doklad s PKP a následně je nutné jej do požadovaného času odeslat. Hromadné odeslání je možno provést z přehledu příjmových dokladů.
Příjmové doklady je možné také exportovat do formátu PDF a odeslat zákazníkovi elektronicky.

Vzdálená instalace, nastavení EET, základní zaškolení

Pokud nevíte zda zvládnete vše správně nainstalovat a nastavit, můžete využít možnosti vzdálené instalace, nastavení a zaškolení našimi pracovníky.
Další informace v úvodu této stránky.
Cena za instalaci a nastavení je uvedena v ceníku.