Dotyková pokladnaPrestaShopEvidence tržebAero admin

Online objednávka a stažení zkušební START verze

Stránka obsahuje výčet všech provedených změn v programu Dopravka. Zde máte možnost porovnat Vaši verzi s posledními vydanými verzemi a ihned objednat aktuální verzi či upgrade na aktuální verzi programu. Průběžně sledujeme legislativní změny a také se snažíme pružně reagovat na požadavky našich zákazníků a doplňovat program o další užitečné funkce.

Aktuální verze programu pro provedení automatické aktualizace AswUpdate.exe. Soubor uložte do adresáře kde máte nainstalován program Dopravka a spusťte jej.

Verze 8.26.1

  Oprava označení faktur po exportu do účetních progamů

Verze 8.26.0

  Na Windows XP zablokovány funkce navázané na https Datum splatnosti na přij.fakturách počítat od vystavení, přijetí, duzp Účtenky, objednávky, zakázky do emailu jako příloha Příkazy k úhradě s datem splatnosti na řádku příkazu SEPA platby z příkazu k úhradě Oprava zápisu storna příjm.dokladu Oprava tisku stavu pokladny Oprava generování hromadných emailů

Verze 8.25.1

 • Oprava vložení zboží z ceníku do fa, obj, zak s procenty daně

Verze 8.25.0

 • Možnost hromadně dle výběru převzít data mezi doklady
 • Možnost kumulovaně převzít data mezi doklady
 • Hromadné načtení kurzu čnb za celý měsíc (aktuální / minulý)
 • Filtrování ceníkových položek dle vazby na IČ odběratele/dodavatele
 • Rychlá nápověda pro tisk záloh včetně daně

Verze 8.24.2

 • Oprava spuštění příjemky/výdejky pro licenci sklad
 • Oprava tisku rozboru účtenek za poslední den v měsíci

Verze 8.24.1

 • Dokumenty včetně možnosti skenování

Verze 8.24.0

 • možnost založení více ceníků
 • Přidání %dph do ceníku
 • Oprava vyhledání vaz.dokl. v přehledu při omezení na zobraz.dny
 • Oprava tisku obálek a přehledů na tiskárnu

Verze 8.23.1

 • Příkazy k úhradě dle zvoleného účtu filtrují faktury
 • Doplněna rekapitulace dph do účtenek
 • Doplněno PDP do účtenek
 • Úprava exportu do pohody - zahraniční účet s rozpadem na iban/bic
 • Úprava tisku pokladní knihy
 • Úprava tisku detailního rozboru fakturace
 • Oprava tisku rekapitulace daně v jaz.mutaci dle číselníku

Verze 8.23.0

 • Doplněny hlášky a kontroly při vystavení dokladů
 • Doplněna informace o stornování/zrušení dokladů do historie změn
 • Oprava chyby při volbě příjemce na faktuře
 • Zákaz menu "Storno" v přehledu dodacích listů
 • Zrušena kontrola plátce u Neplátce DPH
 • Kontrola importu z Prestashop na součet za řádky proti celk.ceně
 • Hlášení chyb při exportu do Pohody

Verze 8.22.9

 • Nová funkce pro hromadné načtení dat z ARES v přehledu organizací
 • Hromadné načtení účtů dle nastaveného výběru z přehledu
 • Oprava FakturkaPro Nakládka->Naskladnění
 • Oprava načtení skladové položky při zrušení souboru náhledu

Verze 8.22.8

 • Automatické obnovení přehledu defaultně na ANO
 • Při exportu do všech účetních programů se uzamykají doklady
 • Nastavená složka pro aut. zálohování se použije i při ruční záloze
 • Možnost vkládání ceníkových položek do DOF při skladu vč.daně

Verze 8.22.7

 • Oprava vyhledávání v pořadí objednávek, zakázek
 • Oprava aktualizace řádku přehledu obj, zak při návratu z editace
 • Možnost aut.nastavení souboru dat (pro instalace na USB disk)

Verze 8.22.6

 • Faktura vystavena jménem dodavatele
 • Oprava načtení účtů organizace (pouze iban)

Verze 8.22.5

 • Úprava založení tabulek v SQL a načtení dat z MDB
 • Úprava objednávky programu
 • Úprava exportu do Pohody pomocí číselníku DruhUctovani
 • Oprava editace číselníku v SQL verzi

Verze 8.22.4

 • Účtenky pokladna - kontrola při založení dokladu na číselnou řadu
 • Hromadné načtení kurzovního lístku ČNB přes https
 • Načtení údajů organizace z registru VIES
 • Úprava funkce "Najdi v celkovém přehledu"
 • Úprava exportu do Pohody pomocí číselníku DruhUctovani
 • Podklad pro DPH měsíčně nebo čtvrtletně

Verze 8.22.3

 • Úprava importu faktur z prestashop
 • Záměna domény MOLO za domény dle programu
 • Oprava eet. Faktury s ručně zadanou zálohou
 • Windows XP neprovádí funkce nad zabezpečenými stránkami SSL

Verze 8.22.2

 • Oprava minimalizace přehledů faktur, DL, obj, zak
 • Oprava tisku rámečku QR kódu při odsazení tisku v pravo
 • Možnost vložení zaokr.řádku do přij.faktury při změně celk.částky

Verze 8.22.1

 • Výpočet vrácení peněz před tiskem účtenky
 • Třídění přehledů ponechává nastavené šířky sloupců
 • Oprava tisku pokladní knihy

Verze 8.22.0

 • VS na přijaté faktuře pouze jako číslo
 • vyplnění pův.č.dokladu v přijaté faktuře naplní VS
 • Oprava vytvoření emailů jednotlivě vč. přílohy faktury v PDF
 • Kontrola na třídění přehledu
 • Nastavení aut.kontroly plátce na dokladech v parametrech systému
 • Označení faktury po exportu do účetnictví
 • Možnost editace exportovaných faktur po zadání master hesla
 • Nastavení master hesla v parametrech programu
 • Doplnění položek do exportu pro účetní systém Pohoda
 • Možnost editace celk.částek na přijaté faktuře
 • Možnost importu účtů organizace z registru finanční správy
 • Úpravy serverů EET

Verze 8.21.0

 • Úprava zrušení dat po registraci
 • Oprava zrušení vzoru textů
 • Načtení nového výpisu bez ukončení formuláře
 • Oprava rozsahu položek v aktualizaci organizace
 • Hláška při údržbě dat
 • Možnost tisku objednávky, zakázky vč. částky s dph
 • Oprava zobrazení celkového přehledu za období

Verze 8.20.0

 • Výpočet a zápis celkového přehledu do databáze
 • WIN služba pro načtení dat Celkového přehledu na pozadí
 • Úpravy exportu/importu faktur z PrestaShop
 • Možnost zobrazení faktur předch.období při převzetí dat z obj, zak
 • Tisk inventury i na šířku stránky, možnost nastavení fontu
 • Úprava načítání a ukončování přehledů s více záznamy
 • Možnost zobrazení řádků faktury v přehledu faktur
 • Možnost obnovení dat jedné zakázky v celkovém přehledu
 • Zobrazení data a času posledního načtení celkového přehledu
 • Úpravy exportů dokladů do Pohody
 • Dohledání organizací také dle DPH
 • Při načítání přehledu je zobrazen celkový počet záznamů
 • Druh účtování faktury je přednastaven dle typu faktury a organizace
 • Možnost nastavení vazeb mezi řadami dokladů
 • Při založení prvního uživatele se aut.doplní jméno z Windows
 • Výběr textových položek s možností od-do
 • Kontrola na interní čísla při údržbě dat
 • Splatnost 0 dní při hotovostní platbě
 • Možnost označení řádků přehledů (Alt+myš)

Verze 8.18.0

 • SQL verze aut. zálohuje data před převodem do nové verze programu
 • Obnovení data vystavení dokladu při odeslání do EET
 • Úpravy knihy jízd
 • Další kontroly pro nastavení EET
 • Možnost zvětšení pole řádků faktur, dod.listů, objednávek, zakázek
 • Doplněna lokalizace tiskových sestav
 • Konrola na české znaky u certifikátu pro EET
 • Hromadná inventura všech položek
 • Inventura zvoleného skladu
 • Oprava rozborů účtenek

Verze 8.15.0

 • Možnost volby umístění souboru dat (access databáze)
 • Nastavení primárního a sekundárního SQL serveru
 • Ceníkové položky s přepočtem do 2 dalších měrných jednotek
 • Seznam skladů
 • Skladové položky s volbou skladu
 • Možnost ignorovat přetečení textu přes razítko
 • Převzetí údajů do dalších agend (např. zakázka->faktura)
 • Zobrazení vazebních dokladů
 • Zasílací adresy organizací

Verze 8.12.0

 • Možnost tisku mezisoučtu na dokladech
 • Možnost výběru v zobrazeném číselníku
 • Úprava exportu příkazů do banky pro více záznamů jak 33
 • Nastavení obnovení dat přehledu po návratu
 • Na dvojklik v přehledu editace nebo prohlížení záznamu
 • Údržba dat může archivovat organizace nepoužité 3 roky
 • Tisk dokladů v 5 jazykových mutacích (ANG, N, SK, PL, HU)
 • Nastavení max.částky dokladu pro založené uživatele
 • Přístupy uživatelů na funkce a řady dokladů

Verze 8.8.0

 • Možnost uložení dat na SQL databázi
 • SQL verze umožňuje pracovat přes internet
 • Doplnění dle požadavků pro ochranu osobních údajů (GDPR)
 • Omezení přehledů na počet řádků
 • Omezení přehledů na počet dnů od data vystavení
 • Tisk účtenky na A4

Verze 8.6.0

 • Skupiny položek v pokladně
 • Oprava výpočtu Velkého pátku - Velikonoce
 • Oprava načtení kurzovního lístku pro nový měsíc - víkend
 • Volba tisku DIČ na účtence

Verze 8.5.9

 • Zobrazení tlačítka číselníku v tabulce sestav materiálu
 • Číselník přijatých faktur v příkazu nezobrazuje již přikázané faktury
 • Ruční proplacení příkazů do plateb v přehledu přijatých faktur
 • Kontrola na tisk QR a PD na faktuře. Kontrola také v číselníku Forma úhrady

Verze 8.5.8

 • Přístupy na pokladnu
 • Přístup na aktualizaci cen v pokladně
 • Více kliků na rychlou volbu pokladny přičítá kusy na řádku
 • Posunutí názvu položky, více místa pro kód položky v inventuře skladu
 • Kód položky v ceníku bez mezer
 • Import dat do ceníku z XLS (čísla s čárkami)

Verze 8.5.6

 • Zaokrouhlení zál.platby při tvorbě konečné faktury

Verze 8.5.5

 • Import faktur z PrestaShop

Verze 8.5.4

 • Export vydaných faktur do MRP K/S

Verze 8.5.3

 • Oprava založení příjmového dokladu z faktury s odečtením zálohy
 • Úprava řazení tisku pohledávek a závazků
 • Datum vystavení dod.listu do přehledu dodacích listů
 • Omezení zápisu čísla dokladu u příjm. a výd.dokladů na 9 míst
 • Výdajové doklady nabízejí prvotně dodavete
 • Návrat na původní řádek po třídění přehledu
 • Tisk BKP na účtence 80mm na 2 řádky
 • Oprava exportu rozboru faktur do PDF

Verze 8.5.2

 • Úprava rozborů - nesčítají se stornované doklady

Verze 8.5.1

 • Úprava zobrazení hlášení o nové verzi

Verze 8.5.0

 • Zálohové platby se odečítají na konečné faktuře, EET, PD
 • Úprava tisku účtenek. Ič, dič, tel, fax, email bez omezení délky

Verze 8.4.3

 • Náhled na tisk faktury bez vytvoření příjm.dokladu
 • Storno faktury z přehledu
 • Úprava tisku účtu odběratela na faktuře
 • Nastavení faktury s dph/bez dph dle nastavení u odběratele
 • Číselník organizací rozšířen o položku město
 • Prázdný účet majitele do faktury
 • Tisk storno PD/VD a storno účtenky
 • Upraven výběr dle data při systémovém formátu s mezerami
 • Opraven výběr v přehledu příjmových/výdajových dokladů
 • Úpravy evidence EET

Verze 8.4.2

 • Nastavení druhu platby EET po nastavení formy úhrady u příjm.dokl.
 • Oprava založení účtenky je-li EET a není zapnuto číslování účtenek

Verze 8.4.1

 • Výdej zboží ze skladu po odeslání faktury do EET
 • Úprava přepočtu řádků dokladů při změně faktura -> pdp
 • Oprava zobrazení menu v přehledu dodacích listů

Verze 8.4.0

 • Pokladní kniha
 • Otevření / uzavření pokladny
 • Úprava načtení nové verze programu
 • Tisk zápatí účtenky na více řádků
 • Účtenky s volbou pro odeslání tržby do EET
 • Rozbor účtenek - dnešní prodej
 • Založení platby do faktury z příjmového / výdajového dokladu
 • Zálohová faktura může obsahovat příjmový doklad s EET
 • Navedení faktury ze zakázky s přípravou pro EET
 • Oprava tisku přehledu účtenek
 • Oprava uložení faktury navedené ze zakázky / objednávky
 • Oprava vložení řádku do zakázky / objednávky
 • Oprava založení FA, PD, VD při formátu data s mezerami
 • Oprava vkládání ceníkových položek do účtenky
 • Oprava opakovaného spuštění tisku do PDF při otevřeném původním souboru

Verze 8.3.2

 • Úprava EET

Verze 8.3.1

 • Možnost vložení DIČ u neplátců DPH (doklady nad 10tis)
 • Kontrola na již neexistující formu úhrady ve fakturách a účtenkách
 • Účtenky pokladna - přidána možnost násobit množství, vkládat kusy
 • Úprava načtení vzoru faktur
 • Oprava třídění v číselníku ceníkových položek
 • Oprava částky "K platbě" u příjmových dokladů pro neplátce DPH

Verze 8.3.0

 • Úprava popisu a nastavení ceníku pro neplátce dph
 • PSČ majitele zrušeno z účtenky
 • Zaokrouhlení částek dle nastavené formy úhrady a zvolené měny
 • Částka v Kč do tisku účtenky v jiné měně
 • Zobrazení celého účtu vč.iban a swift na formuláři faktury
 • Generování příjmového dokladu z faktuřy + tisk PD na faktuře
 • Doplněny sekundy do EET
 • Cenová skupina pro odběratele - vazba na ceny v ceníku
 • Obsahuje-li doklad dovydání, nenabízí se další výdej za skladu
 • Oprava založení faktury s kopií v určitý den

Verze 8.2.1

 • QR kody pro platbu faktury
 • Oprava tisku adres na štítky přes tlačítko dole v přehledu faktur
 • Oprava tisku adres na štítky - tisk na tiskárnu

Verze 8.2.0

 • Elektronická pokladna pro snadné navedení účtenky
 • Zobrazení výběru na pr.tl.myši na buňce přehledu
 • Načtení vzoru faktury nastaví aktuální datum zálohové platby
 • Přehled plateb vydaných faktur
 • Exporty do účetnictví včetně slevy na řádcích
 • Přepis staré verze certifikátu pro EET

Verze 8.1.0

 • Oprava tisku dodacích listů s cenami - cena celkem vč dph
 • Oprava tisku dl, obj, zak s logem a razítkem u řady dokladů
 • Přepočet stavu položek skladu

Verze 8.0.6

 • Rozšíření formuláře kalendáře dle jazyka
 • Kontrola na prázdné datum vystavení příjm., výdaj. dokladu
 • Úprava tisku účtenky na šířku 58mm
 • Při kopii účtenky se nastavuje také čas vystavení
 • Oprava přepočtu částek příjm.dokladu s nulovou daní
 • Oprava třídění přehledu příjmových dokladů

Verze 8.0.5

 • Oprava výdeje ze skladu doklady (FA, ZAK, DL, ÚČT)

Verze 8.0.4

 • Tisk účtenek na 80mm nebo 58mm pokladní kotoučky

Verze 8.0.3

 • Drobné změny EET
 • Zrušení hesla k certifikátu při nastavení nového certifikátu
 • Oprava tisku účtenek

Verze 8.0.2

 • Import řádků do dokladů
 • Rozbory účtenek
 • Úpravy EET
 • Oprava výběru účtenek

Verze 8.0.1

 • Export řádků dokladů do XLS

Verze 8.0.0

 • Elektronická evidence tržeb
 • Účtenky s podporou EET
 • Příjmové doklady s podporou EET
 • Rozdělení nastavení parametrů agend a parametrů systému
 • Možnost změny konečných textů dokladů v parametrech agend
 • Úprava výběru údajů v přehledech
 • Úprava načtení bankovního výpisu
 • Úprava hromadného načtení kurzovního lístku
 • Oprava ceny za mj v tisku faktury v měně se slevou

Historie změn předchozí verze 7

Historie změn předchozí verze 6