Úvodní stránka

Aero admin 1

Online objednávka a stažení zkušební START verze

Stránka obsahuje výčet všech provedených změn v programu Dopravka. Zde máte možnost porovnat Vaši verzi s posledními vydanými verzemi a ihned objednat aktuální verzi či upgrade na aktuální verzi programu. Průběžně sledujeme legislativní změny a také se snažíme pružně reagovat na požadavky našich zákazníků a doplňovat program o další užitečné funkce.

Aktuální verze programu pro provedení automatické aktualizace AswUpdate.exe. Soubor uložte do adresáře kde máte nainstalován program Dopravka a spusťte jej.

Historie změn aktuální verze

Historie změn předchozí verze 7

Verze 6.47.0

 • Tisk dokladů do formátu PDF
 • Tisk upomínek do PDF
 • Oprava testu na další moduly při rušení licence
 • Úprava definice upomínek
 • Hromadný tisk upomínek (e-mail, pdf) z přehledu organizací
 • Sleva ve fakturách a objednávkách na desetinné místa

Verze 6.46.0

 • Informace o přidání faktury do příkazu k úhradě
 • Číselník DF uhrazených, přikázaných
 • Příkazy a výpisy on-line bankovnictví - formát ABO (KB, ČSOB, mBank, FIO)
 • Přidán stát do tisku poštovního archu
 • Možnost navrácení archivovaných dat do aktuální databáze
 • Zálohování archivní databáze insertB

Verze 6.45.6

 • Oprava tisku pošt.podacího archu (více jak 10 adres)
 • Filtr přehledu dle aktuální hodnoty na které stojí kurzor
 • V číselníku účtů zobrazení jen vyplněných účtů organizací
 • Automatická údržba dat

Verze 6.45.5

 • Nenastavuje archivaci dat

Verze 6.45.4

 • Výpočet rozpisu zálohové platby
 • Zamykání záznamů při čtení systémových řad insertA

Verze 6.45.3

 • Posunutí adresy v tisku faktur, obj., zakázek pro obálku s oknem
 • Úprava tisku pošt.podacího archu - tisk příjemce bez IČ
 • Úprava tisku obálek - tisk příjemce bez IČ
 • Možnost zobrazení aktuálních/archivních dat
 • Úprava a zpřesnění přístupových práv
 • Přenesení licence a dat na jiné PC
 • Úprava načtení kurzovního lístku pro win7 a IE9
 • Kontrola prázdné hodnoty číselníku procent daní
 • Přidán účet dodavatele do formuláře přijaté faktury
 • Přidání / zrušení řádků v lokalizaci tisku
 • Oprava hromadného tisku faktur
 • Oprava částečné platby faktury
 • Upozornění - kontrola na stejný var.symbol u přijatých faktur

Verze 6.45.2

 • Oprava zalamování řádků v definici textů a definici textů e-mailů
 • Zobrazení informace o chybě při načítání kurzovního lístku

Verze 6.45.1

 • Oprava převzetí údajů z obj/zak do faktury
 • Oprava tvorby daň.dokladu o přijetí platby

Verze 6.45.0

 • Oprava výběru po výběru textu pořadí
 • Oprava tisku faktur, obj, zak s dlouhými textovými položkami
 • Odstranění odřádkování z textových položek při zápisu do databáze
 • Prodloužen timeout u načítání dat z ARES, ČNB, …
 • Sjednocení popisů v tiskových sestavách -> Název firmy
 • Oprava kon.faktury a DDPP - přenáší se typ řádku faktury
 • Zrušen dobropis, vrubopis
 • Přenesení daňové povinnosti  další informace
 • Výkaz faktur s přenesením daňové povinnosti
 • Tooltip na sloupce přehledů
 • Hromadný tisk faktur
 • Zrušen dotaz na uložení změn při tisku faktur, objednávek, zakázek

Verze 6.44.1

 • Změna sazby DPH v roce 2012 z 10% na 14%
 • Úprava načítání kurzovního lístku
 • Aut.nastavení aktuálního kurzu po kopii faktury
 • Zálohová a proforma faktura bez data usk.zdanitelného plnění
 • Tisk příjmového/výdajového dokladu z přehledu faktur

Verze 6.44.0

 • Načtení archivního kurzu z ČNB v navádění faktur
 • Doplnění lokalizace tisku
 • Oprava tisku DPP v jiné měně
 • Ve výběru nastavena výchozí relace na *
 • Oprava chyby při výběru datumu s * insert9

Verze 6.43.3

 • Úprava výpočtu platební morálky pro záporné faktury
 • Zaokrouhlení v kontrole částek příjmového dokladu

Verze 6.43.2

 • Zrušena adresa odesílatele z upomínek
 • Oprava uložení parametrů - object already loaded
 • Oprava načítání kurzovního lístku při startu program

Verze 6.43.1

 • Adresy příjemce a zasílací do poštovního podacího archu
 • Úprava načtení dat z registru ve Win7
 • Možnost navedení nové objednávky ze zakázky
 • Oprava zakázka/objednávka s daní, bez daně

Verze 6.43.0

 • Číselník formátů na množství a cenu/mj
 • Oprava tisku Fa do jiné měny - přepočet dle kurzovního lístku
 • Uživatelské nastavení barev řádků přehledů
 • Kurzovní lístek akceptuje svátky a víkendy
 • Výdajové doklady
 • Oprava rozboru fakturace - nepočítá přijaté faktury
 • Rolování přehledů kolečkem myši
 • Kód banky majitele a organizací rozšířen na 8 znaků
 • Úpravy exportu faktur do Kastner Stereo
 • Export vybraných faktur v přehledu do účetních programů

Verze 6.42.1

 • Obnova dat ze zálohy (také při startu CTRL)
 • Ruční záloha dat
 • Kontrola na existenci čísla (var.symbolu) faktury

Verze 6.42.0

 • Logo a razítko pro příjmové doklady samostatně
 • Druh účtování (STEREO) do evidence organizací
 • Číselník států včetně informace členství v EU
 • Evidence organizací včetně informace členství v EU
 • Neomezená délka textu v pořadí faktury/objednávky/zakázky

Verze 6.41.0

 • Předdefinované položky s množstvím a MJ
 • Číselník států
 • Platební morálka firmy - max.počet dnů splatnosti
 • Oprava nastavení vazby z editace objednávky/zakázky
 • Oprava převzetí zakázky do existující vazební objednávky

Verze 6.40.1

 • Oprava číslování příjmových dokladů
 • Tisk v jiném jazyce přes menu Volby v tiskovém formuláři
 • Rozbor fakturace souhrnný / detailní
 • Exporty do účetnicktví s datem od-do
 • Odstranění chyby při kontrole na ARES u navedení nové organizace
 • Rozšíření specifického symbolu na faktuře
 • Razítko se standardně netiskne v příjmových dokladech (tisk přes volby)

Verze 6.40.0

 • Oprava kurzovního lístku
 • Systémová volba datumu dle kterého se hledá kurz insert8

Verze 6.39.1

 • Oprava navádění nových faktur ze zakázky - chyba na měnu při Kč
 • Oprava tisku obálek přijatých faktur
 • Nastavení vazby mezi doklady bez převzetí dalších údajů insert7

Verze 6.39.0

 • Kurzovní lístek s archivem kurzů (načítají se jen měny z číselníku)
 • Faktury, objednávky, zakázky s kurzem z kurzovního lístku
 • Minulý výběr - zobrazení předchozího výběru v přehledech
 • Obarvení řádků přehledu
 • Automatická záloha v nastavený den a čas

Verze 6.38.0

 • Možnost nastavení automatického tisku dodacího listu při tisku faktury
 • Úprava tisku DDPP - netisknou se nulové ceny
 • Úprava nastavení počtu dnů splatnosti při načtení faktury ze vzoru
 • Povolení rolování textů v prohlížení faktur, objednávek, zakázek
 • Zápis historie změn jednotlivých dokladů
 • Aktualizace organizací - oprava pole Sleva -> Splatnost
 • Evidence organizací včetně zasílací adresy
 • Aut.nabídka tisku obálky při použití příjemce nebo zasílací adresy

Verze 6.37.3

 • Export faktur do MRP-Vizuální účetní systém
 • Při změně měny FA/Obj/Zak změna účtu majitele
 • Převod dat s kontrolou na přihlášené uživatele
 • Kniha pohledávek/závazků nenastavuje údaj "Zobr.fakt.min.období"
 • Do start verze přidána nabídka "Zakoupit program"
 • Číselník předdef. položek ve FA/Obj/Zak s vyhledáním, tříděním
 • Oprava tisku razítka v příjmových dokladech
 • Zrušení volby "Konečný text" v příjmových dokladech
 • Třídění definic textů a e-mailů dle názvu
 • Propojení s registrem MFČR - ARES
 • Úprava exportu do Stormware Pohoda - kontrola délek a znaků

Verze 6.37.2

 • Možnost posunu číselníku firem / dokladů
 • Možnost třídění / hledání v číselníku
 • Číselník v základním nastavení zobrazuje všechny doklady
 • Oprava tisku - možnost sktytí razítka v tisku dodacích listů
 • Převzetí údajů do existujícího dokladu s přepočtem do měny
 • Převzal a datum do tisku dodacích listů
 • Při vazbě objednávka->faktura účet majitele nastaven dle objednávky

Verze 6.37.1

 • Úpravy programu dle legislativních změn dle zák.47/2011 sb.
 • Oprava načtení řad dokladů dle přístupů uživatele
 • Číselník faktur/objednávek/zakázek zobrazuje jen přístupné řady
 • Po funkci "Ulož a nová" se zobrazují tlačítka pro vystavení dokladů
 • Opravný daňový doklad
 • Úprava zobrazení počtu dnů po splatnosti
 • Zrušení tisku formy úhrady, vystavení, splatnosti, duzp v dod.listech insert6

Verze 6.37.0

 • Uživatelské nastavení třídění řad
 • Oprava nastavení daně při přenosu dat do faktur
 • Oprava položky DIČ a IČDPH rozšířeny na 50 znaků
 • Celková částka za doklad se zobrazuje také pod řádky dokladu

Verze 6.36.1

 • Možnost navedení příjmového dokladu samostatně
 • Informace o počtu záznamů v přehledech
 • Oprava tvorby faktury z objednávky
 • Oprava vkládání údajů do knihy jízd přes nabídky

Verze 6.36.0

 • Přístupy uživatelů na řady dokladů
 • Šířky sloupců v přehledu VF/PF samostatně
 • Šířky sloupců v přehledu Obj/Zak samostatně
 • Nastavení automatické zálohy do registru
 • Fakturační, objednávkové, zakázkové řady s prefixem
 • Automatické načítání aktuálních kurzů měn z ČNB
 • Zobrazení přehledu automatické kopie faktur nemění nastavení min.období
 • IČ včetně '/' jako oddělovač závodu. Za '/' se text netiskne v dokladech
 • Možnost aktualizace již navedené organizace
 • Předdefinované položky rozšířeny na 100 znaků
 • Ukončení editace údajů knihy jízd se zápisem
 • Oprava IČ DPH ve vzoru vydané faktury
 • Oprava načítání státu v zakázkách a objednávkách
 • Oprava přístupů na funkce
 • Oprava výběru automatické kopie
 • Přidána volba smazání zakázek po registraci insert5

Verze 6.35.1

 • Úprava exportu do účetnictví Stereo
 • Variabilní symbol do přehledu přijatých faktur
 • Povolena editace knihy jízd minulých období

Verze 6.35.0

 • Výchozí nastavení zobrazuje všechny doklady v přehledech
 • Jednotné číslo dokladů pro různé řady
 • Vystavení dokladů s dotazem pro uložení
 • Zálohování databáze před převodem do nové verze
 • Kontrola převodu dat na stejný počet převedených záznamů
 • Tlačítko "Očíslovat" na vystavení faktury
 • Export Stormware Pohoda
 • Kontrola nulových šířek sloupců v knize jízd
 • Automatická záloha při ukončení programu
 • Délka názvu majitele zvětšena na 60 znaků

Verze 6.34.1

 • Automatická aktualizace ve Win7 vyžaduje potvrzení dotazu ze zabezpečení systému
 • Oprava přehledů - zobrazují se sloupce neuložené v registrech

Verze 6.34.0

  insert4
 • Exporty do účetnictví MRP-Univerzální účetní systém, Kastner Stereo
 • Automatická aktualizace spouštěna z programu také na WinVista a Win7
 • Možnost zobrazení historie změn při dotazu na aktualizaci programu
 • V příkazech k úhradě zobrazeny pouze nezaplacené faktury
 • V příkazech k úhradě zobrazeny i organizace bez IČ
 • Kontrola na zadanou měnu v údajích majitele
 • Při tisku dokladu uložení čísla dokladu do clipboardu
 • Export přehledů do CSV, XLS, Ooc
 • Skrýt sloupec v přehledu
 • Oprava nastavení jednotných údajů pro řady dokladů
 • Oprava číselníku volby účtu na řádcích příkazu k úhradě
 • Oprava přitažení účtu dodavatele v příkazech k úhradě z došlé faktury
 • Oprava přijatých faktur - načtení var.symbolu ze spec.symbolu a naopak

Verze 6.33.3

 • Oprava automatické aktualizace programu
 • Oprava tisku FA při zápisu nečíselné hodnoty do číselníku daní
 • Oprava navádění FA, Obj, Zak - zobrazení hodnoty z číselníku položek

Verze 6.33.2

 • Kontrola nové verze pro windows7
 • Ruční kontrola nové verze s hlášením
 • Úprava ruční registrace
 • Tisk knihy faktur
 • Upraven formulář aut.registrace
 • Úprava tisku faktur, objednávek, zakázek v síťové verzi

Verze 6.33.1

 • Objednávky přijaté/vydané rozděleno na objednávky/zakázky
 • Zvlášť řady pro každý druh dokladu vyf/dof/obj/zak
 • Volby pro tisk sestav (razítko, podpis, kon.text, nakládka, …)
 • Převod dat upravuje definici položek upomínek/e-mailů
 • Upraveno vracení na pozici v přehledu po editaci údajů
 • Ruční zrušení licence ve formuláři "O programu" (Rmouse na licenci)
 • Quick help automaticky mizí
 • Změna velikosti názvu organizace v tisku fa, obj, zak - přetečení
 • Oprava tisku gridu (celk.prehl, org, ...) po tisku faktury, objednávky
 • Oprava tisku obj, zak v nastavené měně
 • Oprava možnosti změny voleb po tisku na tiskárnu
 • Oprava tisku obj, zak - data více odsazena od popisů
 • Oprava prvního znaku v řádcích objednávek/zakázek
 • Oprava tisku fa, obj - není-li razítko definováno, nehlásí chybějící

Verze 6.33.0

  insert3
 • Oprava číselníku měn - měna s kurzem 0
 • Tisk s dotazem na uložení dat
 • Třídění organizací v přehledu sestupně
 • SK neplátce DPH zobrazuje i pole DIČ
 • Tisk objednávky s oddílem pro potvrzení objednávky
 • Kniha faktur včetně formy úhrady a data poslední platby
 • Při neplatné registraci možnost přeregistrace
 • Konečný text na vydané a přijaté faktuře
 • Možnost vložení konečného textu z definic
 • Přijatá faktura sjednocena s vydanou
 • Aut.přepočet nebo ruční vkládání údajů na přijaté faktuře
 • Textové řádky ve vyf/dof/obj/zak
 • Organizace včetně doby splatnosti faktur
 • Zrychlena tvorba upomínek do e-mailu
 • Export vydaných faktur do Kastner Stereo
 • Příjmový doklad bez zaokrouhlení, vypisuje i setiny
 • Lokalizace
 • Doklad o přijetí platby - respektuje měnu faktury
 • Doklad o přijetí platby na proforma fakturu přepočítá na 19% DPH
 • Pokud majitel není plátce DPH nabízet faktury bez daně

Verze 6.32.1

 • MRP včetně zálohových plateb
 • Výběr více druhů faktur pro export do MRP
 • Zálohové faktury bez data zdan.plnění
 • Kontrola na dlouhý text na faktuře při uložení
 • Oprava počtu dnů po splatnosti.

Verze 6.32.0

 • Quick help při nastavení fakturační řady
 • Větvené/jednoduché menu pro navádění z fakturačních řad
 • Fakturační řady pro vystavení konečné faktury, DDPP
 • Celkové závazky v knize závazků
 • Celkové pohledávky v knize pohledávek
 • Navedení nové faktury přímo z aktualizace faktury
 • Zvětšení rozsahu položky skupina na vydané faktuře
 • Odznačení prvního písmene na řádcích s předdef.texty v aktualizaci vydané faktury
 • Oprava kontroly na aktualní kurz z číselníku v navádění faktury
 • Export údajů do účetného systému MRP
 • Oprava formátu množství v tisku faktur

Verze 6.31.1

 • Přidáno menu "Kontrola nové verze programu"
 • Uložení stavu volby "Zobrazit všechny záznamy"
 • Možnost přeskočit smazání dat v průvodci nastavení programu
 • Tisk 2 kopií příjmového dokladu na A4
 • Přehled faktur, objednávek stand.zobrazeny všechny záznamy
 • Rok faktury dle data vystavení fakury
 • Načtení %DPH z číselníku i z faktury

Verze 6.31.0

 • Nová verze upravuje DPH (9/10, 19/20)
 • Oprava knihy zavazků/pohledávek - výběr dle IČ
 • Fa bez DPH načtena bez DPH
 • Automatická kopie zobrazuje i FA minulého roku
 • Kopie faktury neobsahuje DPH u textových řádků

Verze 6.30.0

 • Fakturační řady v samostatných přehledech nebo všechny faktury
 • Oprava zobrazení čísla faktury po vystavení
 • Číslo faktury do hlavičky tisku faktury
 • Variabilní symbol do tisku faktury
 • Uživatelsky nastavitelný subject pro e-mail upomínek
 • Vyhledání záznamů v textech faktur dle zadaného údaje
 • Třídění přehledů dle více položek
 • Oprava tisku přehledů dle nastaveného třídění a výběru
 • Úprava ukládání datumových položek
 • Úprava tisku poznámek ve faktuře - nastavení fontu dle délky textu
 • Tisk nabídkového listu

Verze 6.29.0

 • Po objednání zobrazení odkazu na zál.fakturu v úvodním formuláři
 • Přehled faktur včetně položky automatická kopie
 • Číselník položek fakturace do objednávek
 • Přenos slevy zákazníka do objednávky a následně do faktury
 • Doklad o přijetí platby s daní / bez daně
 • Zálohová faktura po spuštění bez možnosti změny na "S daní"
 • Povolení změny fakturační řady u nevystavených faktur
 • Rolování formuláře faktury kolečkem myši
 • Automatický posun formuláře faktury při vstupu na grid
 • Formátování údaje množství dle nastavení v číselníku

Verze 6.28.2

 • Formulář faktury na jednu stránku s posuvníkem
 • Tlačítko "Vymazat údaje" do formuláře registrace
 • Kontrola na prázdné IČ a Název před online registrací
 • Konečná FA také z proforma faktury
 • Formulář lokalizace tisku s možností změny velikosti
 • IČ a příjemce ve vzoru není k dispozici
 • Automatická aktualizace přes internet

Verze 6.28.1

 • Naplnění údajů majitele při registraci

Verze 6.28.0

 • Při zadání čáskty zálohy - doplnit zálohově uhrazeno
 • Email, www, telefony do objednávky + tisk
 • Adresa majitele do faktury, vzorů faktur a objednávky
 • Možnost obnovení údajů majitele ve faktuře a objednávce
 • Slovenská lokalizace
 • Registrace přes IČ a název přes internet
 • Doladění editace uživatelů a přístupů
 • IČ DPH pro slovenskou verzi
 • Vydaná objednávka s datem vystavení
 • Zahraniční zálohové FA bez textu s kurzem a výsl.částkou
 • Tisk objednávek - odběratel/dodavatel Bez IČ
 • Tisk příkazu k úhradě v měně majitele
 • Příjmový doklad - firma Bez IČ
 • Přehled příjmových dokladů - firma Bez IČ
 • Náměty a připomínky z aplikace
 • Po odeslání objednávky přepis IČ a firmy do údajů majitele
 • Dodací list s cenami
 • Oprava kontroly datumů
 • Nabídka termínu v rozboru fakturace
 • Změna linku pro odběratele/dodavatele

Verze 6.27.1

 • Oprava výběru VYF (kc-zalohakc-zaplaceno)
 • Verze do aktivace

Verze 6.27.0

 • Číselník položek fakturace
 • Úprava aktivace aplikace

Verze 6.26.2

 • Přehled objednávek se zobrazením min.období

Verze 6.26.1

 • Oprava chyby PD v poli částka při prázdné položce
 • Příjmové doklady s daní/bez daně
 • Příjm.doklady s daní/bez daně v nastavení systému

Verze 6.26.0

 • Aktivace START verze

Verze 6.25.0

 • Příjmové doklady

Verze 6.24.4

 • Kontrola na tabulátory
 • www.fakturka.cz na příjmový doklad

Verze 6.24.3

 • Přidán součet do konečné faktury při částečné úhradě zálohovou FA
 • Upraven popis lokalizace "Částka v " při tisku příjm.dokladů

Verze 6.24.2

 • Licence na jméno organizace / SN HDD
 • Kontrola při instalaci(upgrade) na existující data
 • Kontrola na přetečení na řádcích FA a OBJ

Verze 6.24.1

 • Tvorba upomínek přes MAPI knihovnu
 • Tisk příjemce na obálky

Verze 6.24.0

 • Jazyková mutace do tisků faktur, příjm.dokladů, …
 • Objednávka aplikace z nabídky O aplikaci

Verze 6.23.0

 • Přesun položek o platbách v přehledu FA za datum splatnosti
 • Předčíslí účtu na 6 míst
 • Uchování šířky sloupců přehledů

Verze 6.22.0

 • Datum platby pro VYF a DOF
 • Dat.poslední platby+počet dnů po splatnosti v přehledu VYF a DOF
 • Zrušení prázdných nabídek přehledů "Třídění" a "Nastavení"
 • Rozbor fakturace - průměrná platební doba
 • Navedení nové FA nebere v úvahu DDPP pro typ nové FA

Verze 6.21.2

 • Kniha jízd - aktuální/následující/násl.pracovní datum
 • Kniha jízd - kopie řádku

Verze 6.21.1

 • Přidána komponenta Wiaaut.dll pro tisk v různých formátech
 • Oprava chyby při minimalizaci formuláře knihy jizd

Verze 6.21.0

 • Oprava přepisování hodnot v KJ při odkliknutí na jinou položku
 • Rozšířena položka účel v tisku knihy jízd
 • Možnost vedení knihy jízd bez časů
 • Zarolování knihy jízd až na konec

Verze 6.20.3

 • Úprava tisků přehledů - nastavení max.délky položek

Verze 6.20.2

 • Aktualizace minulých období knihy jízd

Verze 6.20.1

 • Tisk knihy jízd v zadaném termínu
 • Při kopii faktury (pravidelné) zachovat počet dnů splatnosti
 • Oprava knihy jízd (nový vůz-prázdný řádek, minulé období)

Verze 6.20.0

 • Oprava založení první organizace bez IČ
 • Oprava vytváření upomínek pro firmy bez IČ
 • Centrování obou adres na obálce
 • Přednastavené DPH pro systém + číselník
 • Tisk s/bez razítka nastavit na formuláři tisku
 • Oprava číslování a stránkování faktur

Verze 6.19.3

 • Počet dnů splatnosti do nastavení systému
 • Nastavení tisku obálek (na střed, vpravo, uživatelsky)
 • Oprava tisku faktur

Verze 6.19.2

 • Oprava tisku FA pro kurz menší než 1

Verze 6.19.1

 • Délka stránky dle tiskárny
 • Globální informace do tisku sestav na střed

Verze 6.19.0

 • Kniha jízd
 • Tisk knihy jízd
 • Objednávka přímo z aplikace
 • Tisk obálek z organizací
 • Úprava číselníku daní - typ daně přes nabídku
 • Průvodce nastavení systému po prvním spuštění
 • Oprava uložení rozpisu DPH na VYF
 • Dobropis / vrubopis

Verze 6.18.1

 • Přidána položka stát firmy
 • Oprava tisku vydaných objednávek

Verze 6.18.0

 • Změna datumů při navedení FA ze vzoru
 • Navádění vydaných / přijatých objednávek
 • Rychlé hledání v kontaktech přes klávesnici
 • Oprava třídění přehledu DOF

Verze 6.17.1

 • Oprava Uložit a OK při navádění nové organizace
 • Oprava roční aut.kopie
 • Navádění firem bez IČ + FA, Obj, tisky, výběry
 • Na přijatých fakturách zobrazit IČ dodavatelů
 • Zrušení i očíslované faktury

Verze 6.17.0

 • Konečná faktura na zálohovou
 • Rozpis DPH zálohových částek
 • El.razítko+podpis do faktur, příjm.dokladů
 • Import FA nelze přes 10 záznamů
 • Navádění cen s/bez daně se pamatuje z poslední navedené FA

Verze 6.16.0

 • Fakturka freeware >> Fakturka START
 • Opakování fakturace - automatická kopie
 • Automatická záloha dat při údržbě dat

Verze 6.15.1

 • Ve freeware pouze 10 vzorů faktur

Verze 6.15.0

 • fakturka freeware
 • Dodací list do anglické verze - delivery note

Verze 6.14.0

 • Masky faktur
 • Daňový doklad o přijaté platbě
 • Možnost navádět cenu s DPH - rozpad na cenu a daň
 • Počet dnů splatnosti při navádění faktury
 • Dodací list - odtrhnout řádky jen pokud jsou uvedeny kusy
 • Nastavit příznak pro archivní organizaci
 • Oprava výběru v přehledu organizací
 • Odběratel/příjemce na faktuře
 • Objednávky do databáze na molo. Zaslat pouze link