Úvodní stránka

Aero admin 1

Online objednávka a stažení zkušební START verze

Stránka obsahuje výčet všech provedených změn v programu Dopravka. Zde máte možnost porovnat Vaši verzi s posledními vydanými verzemi a ihned objednat aktuální verzi či upgrade na aktuální verzi programu. Průběžně sledujeme legislativní změny a také se snažíme pružně reagovat na požadavky našich zákazníků a doplňovat program o další užitečné funkce.

Aktuální verze programu pro provedení automatické aktualizace AswUpdate.exe. Soubor uložte do adresáře kde máte nainstalován program Dopravka a spusťte jej.

Historie změn aktuální verze

Verze 7.19.0

 • O aplikaci - možnost ručně spustit aktualizaci programu
 • Volba varianty převodu čísla faktury na var.symbol
 • Tuzemské a EU příkazy k úhradě
 • Možnost volby zasílací adresy u příjemce faktury
 • Kontrola na platné DIČ
 • Kontrola nespolehlivého plátce
 • Nová položka aktuální zásoba ve výdeji ze skladu
 • Kontrola na editaci sloupce "Pořadí" v příjmu/výdeji
 • Klávesa Enter v editaci příjmu/výdeje posunuje na další editovatelný sloupec
 • Nový kód skladové položky se přenáší do navádění karty položky
 • IČO a název do výdeje skladu
 • IČO a název do historie pohybů skladových položek
 • Nastavení tisku obálek po tisku faktur
 • Do stavu skladu přidány nové položky z ceníku
 • Doplnění kalendáře do formuláře výběru
 • Možnost vyplnění DIČ i pro neplátce dph (kontr.hlášení)
 • Funkce "Ulož a nová" vynuluje požadované položky
 • Úprava exportu MRP win - domácí měna je prázdná
 • Oprava přepočtu faktury při přepnutí bez daně/s daní
 • Oprava tisku příjmového dokladu
 • Oprava chyby po načtení vzoru do nové faktury a změně zál.platby
 • Oprava tisku příjmu/výdeje na více stran
 • Oprava tisku přehledu po změně nastavení (na šířku, font, …)
 • Oprava třídění přehledu stavu položek skladu dle průměrné ceny

Verze 7.18.1

 • Registrované DIČ do číselníku států
 • Tisk reg.DIČ na fakturu pro nastavený stát u odběratele
 • Upraven export dat do účetního programu Kastner Stereo
 • Úprava tisku čárových kódů z ceníku
 • Úprava funkce přenesení licence
 • Oprava tisku obálek z objednávek a zakázek
 • Možnost zápisu zálohových plateb do vzorů faktur
 • Po změně roku se zepne zobrazení minulých období
 • Oprava tisku dokladů při nastaveném horiz.offsetu

Verze 7.18.0

 • Definice sestav materiálu (např.pro vyráběné položky)
 • Možnost kumulace tisku organizací při tisku poštovního podacího archu
 • Vložení č.účtu nastaveného na přijaté faktuře do příkazu k úhradě
 • Částka pro příkaz k úhradě snížena také o zálohovou platbu
 • Přenesení licence přenáší také archivní databázi
 • Ctrl+PgDn zapíná logování startu aplikace
 • Možnost opravy již zadané zálohové platby
 • Oprava načtení výpisů z banky pro jinou měnu než Kč
 • Kódy plnění přenesení daňové povinnosti na každý řádek faktury
 • Upravená registrace na USB disk
 • Upraven export dat do účetního programu Pohoda (ver.2.0)
 • Hromadné načtení kurzovního lístku

Verze 7.17.2

 • Možnost navedení vyšší částky záloh než je částka faktury
 • Při platbě se nabízí částka do kalkulačky
 • Kontrola data při příjmu na sklad - nelze pod datum uzávěrky

Verze 7.17.1

 • Oprava tisku dodacího listu s příjemcem (dodavatel místo odběratel)
 • Možnost zobrazení částky za MJ s dph u vydaných faktur

Verze 7.17.0

 • Vyhledání organizací ve FA, Obj, Zak s příznakem *
 • Možnost přejmenovat vzory faktur, objednávek, zakázek
 • Zobrazení nastaveného počtu záznamů v přehledech
 • Povolení/zákaz tisku čár.kódů na dokladech

Verze 7.16.1

 • Násobný tisk zálohových plateb
 • Navedení zahraniční organizace bez IČ včetně DIČ/IČDPH
 • Úprava tisku FA, Obj, Zak pro tisk bez IČ
 • Tisk čárového kódu na dokladech
 • Upraven algoritmus pro archivaci dat

Verze 7.16.0

 • Násobné zálohové platby u VF a PF
 • Oprava výběru a filtrování celkového přehledu

Verze 7.15.0

 • Rozbor fakturace dle DUZP
 • Nastavení systému / nový uživatel - zakázané všechny přístupy
 • Kontrola, že na zakázku již byla vystavena vazební faktura
 • Celkový přehled - rozdíl Skupina zakázek minus Objednávka
 • Zobrazení vazebních dokladů přes menu v přehledech dokladů
 • Hlášení "Stejný var.symbol" s výčtem faktur
 • Možnost zrušení více řádků v aktualizaci faktur, obj., zakázek - označit myší
 • Nastavení daně pro PD a VD globálně
 • Uložení PDF souborů pro každého uživate zvlášť
 • Nastavení tisku pro každého uživatele zvlášť

Verze 7.14.1

 • Oprava tisku knihy závazků do PDF
 • Kontrola na existenci dokladu ve skladu pro příjem a výdej fakturami, zakázkou
 • Možnost editace čísla dokladu v přehledu pohybů skladu
 • Úprava zobrazení prvků formulářů na různých tématech Windows

Verze 7.14.0

 • Procento DPH do příjmových a výdajových dokladů

Verze 7.13.2

 • Nová položka v přehledu DOF - účet odběratele
 • Oprava příjmu na sklad - množství s desetinami
 • Tisk přehledu přijatých faktur na ležato s účty odběratele

Verze 7.13.1

 • Tisk příloh faktur
 • Oprava příjmu na sklad při neexistující položce a odpovědi NE
 • Oprava výběru dat do celkového přehledu na win8
 • Tisk příloh objednávek/zakázek
 • Příjem a výdej ze skladu dodacím listem
 • Příjem a výdej ze skladu zakázkou
 • Ověřování DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES
 • Celkový přehled počítá i konečné faktury vytvořené ze zálohových faktur
 • Oprava tisku slevy při zrušeném zatržítku slevy
 • Oprava zobrazení čísleníku ceníku ve fakturách přes Enter
 • Oprava archivace dat. Archivace včetně tabulátoru a odřádkovače

Verze 7.13.0

 • Vzory příloh
 • Kontrola na existující číslo PD nebo VD jen v nastaveném roce
 • Oprava ikon v přehledu PD a VD
 • Oprava zápisu data v knize jízd (formát dd.mm.yyyy)
 • Oprava zobrazení položek ceníku s obrázky
 • Úprava načtení dat z kurzovního lístku
 • Evidence příloh faktur, objednávek, zakázek

Verze 7.12.0

 • Vložení nového zboží do ceníku při příjmu na sklad
 • Tlačítko "Funkce" do všech přehledů
 • Odesílání e-mailů přes SMTP
 • Možnost aktualizace e-mailu před odesláním přes SMTP
 • Přehled odeslaných e-mailů přes SMTP
 • Možnost nastavení popisu položek a předdefinovaných textů z náhledu tisku
 • Tlačítko funkce na formuláře faktur, objednávek, zakázek
 • Možnost uložení textu z textových bloků (např.konečný text) jako vzor
 • Datum v knize jízd ve formátu dd.mm.yyyy
 • Úprava načítání výpisů z banky ve formátu GPC
 • Nastavený jazyk(vlajka) se zapisuje pro každou instalaci zvlášť
 • Oprava tisku data vystavení na dodacích listech
 • Oprava editace zakázek na Win8 a datem s mezerou - datum přijetí
 • Oprava zápisu částky došlé faktury do příkazu k úhradě
 • Oprava importu skladových položek

Verze 7.11.0

 • Oprava pohledávek a závazků - opravný daň.doklad
 • Nové sazby daní pro rok 2015
 • Možnost vypnutí nastavení složky pro uložení PDF souboru

Verze 7.10.2

 • Úprava rozboru fakturace - nepočítají se proforma faktury
 • Úprava zobrazení menu faktur po zobrazení menu dod.listů
 • Rozbor fakturace dle dph a období
 • Nová FA,Obj, Zak při navedení při jedné řadě, nastaví tuto řadu
 • Změna roku objednávky/zakázky dle datumu vystavení/přijetí
 • Oprava exportu do účetního programu Pohoda
 • Oprava načtení dodacího listu s dph z přehledu
 • Úprava tisku DL - celková cena, dat.vystavení, odběratel/dodavatel

Verze 7.10.1

 • Oprava tisku do PDF
 • Oprava editace lokalizace tisku
 • Oprava rolování skladových položek, organizací, ... kolečkem myši
 • Oprava tisku knihy pohledávek a závazků

Verze 7.10.0

 • Poznamka skladové položky rozšířena na 100zn
 • Názvy a MJ skladových položek dle akt.nastaveného jazyka
 • Import nových zakázek ze souboru ve formátu CSV
 • Překlad názvů položek a měrných jednotek ve F,O,Z dle ceníku
 • Přecenění objednávek - načtení nákupních cen z ceníku
 • Nastavení složky pro uložení souborů PDF v parametrech systému
 • Oprava tisku přehledu faktur a knihy faktur - položka zaplaceno
 • Oprava načtení IBAN a BIC v O,Z při změně měny

Verze 7.9.1

 • Tisk loga a razítka na PD a VD pro A4 2x pokud se to vleze
 • Tisk starých faktur se zaokrouhlením

Verze 7.9.0

 • Doplnění tiskové lokalizace
 • Dokumenty pro organizace, faktury, objednávky, zakázky, sklad.položky
 • Zaokrouhlená částka k platbě již v editaci faktury
 • V parametrech systému volba pro tisk úč.kurzu na faktuře
 • Dodací listy samostatně
 • Oprava zápisu řad dokladů
 • Oprava výběru účtu odběratele při nezadaném odběrateli
 • Oprava zobrazení ceníkových položek ve faktuře kde není soubor

Verze 7.8.1

 • Oprava zobrazení číselníku zboží s obrázky
 • Zobrazení náhledu z číselníku zboží dle velikosti obrazovky

Verze 7.8.0

 • Po změně slevy dotaz na přepočet všech řádků dokladu
 • Opravný daňový doklad jen bez DPH
 • Údržba dat včetně kontroly na konec řádku(crlf) a tabulátor v IČ
 • Upozornění při zápisu čísla řady dokladu nižší než 1000
 • Přecenění a přesun položek skladu
 • Upozornění na nastavení parametrů (číselných řad) pro nový rok
 • Import organizací z XLS
 • Povolení prefixu v nastavení parametrů
 • Prázdné číslo účtu se netiskne na FA, Obj, Zak
 • Úprava zápisu záporné platby na záporné faktury
 • Oprava vložení dat do vazební objednávky ze zakázky
 • Zadání organizace do obj/zak přenastaví dph s daní/bez daně
 • Funkce "Vyfiltruj" do ceníku skladu insertE

Verze 7.7.3

 • Úprava tisku FA/DL dle zápisu částek s/bez daně
 • Pozadí všech přehledů lze nastavit v parametrech systému
 • Kontrola na vyplnění údajů číselníků
 • Úprava archivace dat

Verze 7.7.2

 • Oprava funkce prohlížení objednávky a zakázky
 • Tisk paragonu z přehledu vydaných faktur

Verze 7.7.1

 • Oprava popisu "Cena po slevě" v aktualizaci FA, Obj, Zak
 • Oprava zápisu platby při vystavení příjmového dokladu
 • Oprava založení hlavního účtu při navedení nové organizace
 • Oprava tisku poznámky na řádcích FA, Obj, Zak
 • Oprava délky e-mailu organizací na 200znaků

Verze 7.7.0

 • Tisk zasílací adresy na obálku z přehledu organizací
 • Oprava funkce "Ulož a nová" v objednávce/zakázce
 • Detailní rozbor dle dodavatelů/odběratelů tříděn dle čísla faktury/obj/zakázky
 • Tisk adres na štítky
 • Rozšíření ceníku o položky pro tisk štítků čárových kódů
 • Kopie faktury automaticky čísluje FA při tisku, e-mailu
 • Zobrazení číselníku položek ceníku/skladu s náhledy
 • Možnost vložení netisknuté poznámky do FA, Obj, Zak
 • Evidence skladu používá globální nastavení formátu cen a množství
 • Sleva na řádku faktur
 • Úprava tisku faktur naváděné vč.dph - tisk cena/mj bez dph
 • Sleva na řádku objednávky/zakázky
 • Úprava tisku obj/zak naváděné vč.dph - tisk cena/mj bez dph
 • Tisk KS na faktuře dále od textu "Strana x/x"
 • Jméno uživatele zvětšeno na 100zn.
 • Doplnění lokalizace tisku
 • Účty majitele s informací o registraci účtu v registru plátců DPH
 • Účty organizace s informací o registraci účtu v registru plátců DPH

Verze 7.6.0

 • Změna tisku odběratele/dodavatele na objednávkách
 • Oprava zobrazení číselníků v knize jízd
 • Přidán VS zákazníka do exportu dat do Pohody
 • Výpočet rozpisu daně zálová platby u faktur
 • Haléřové vyrovnání v tisku objednávek, zakázek - lze nastavit v parametrech
 • Hlavní kontaktní údaje do údajů organizace (mimo kontakty)
 • Doplnění slovenské lokalizace
 • Stav objednávky a zakázky
 • Obnovení šířky sloupců přehledu ukládá nastavení do registru

Verze 7.5.1

 • Oprava prohlížení kontaktů organizace
 • Oprava převzetí údajů objednávek/zakázek
 • Změna menu "Přenesení licence na jiné pc"
 • Oprava načtení O/Z - doklady s daní/bez daně
 • Oprava kopie O/Z - převzetí položek typ, obj.zákazníka
 • Oprava zápisu textových řádků u nových O/Z
 • Oprava ukládání pdf souborů z tisku dokladů (/,:,.)

Verze 7.5.0

 • Změna kódu položky v ceníku provede změnu ve skladu
 • Zákaz tisku FA,O,Z pokud není doklad uložen (špatné DPH)
 • Oprava zápisu platby vysokých částek
 • Zrušení všech dat po registraci ponechá ič+firma majitele
 • Nelze nastavit FA,O,Z s daní pokud není majitel plátce DPH
 • Menu programu přístupné i v pohybech skladu
 • Oprava výdejky a příjemky
 • Zobrazení číselníku položek ceníku vč.aktuálního množství na skladu
 • Zobrazení historie pohybů skladové položky
 • Rozbory FA,O,Z dle období, zákazníků, zboží
 • Volba pro navádění cen s/bez DPH do ceníku
 • Možnost navádění cen s/bez DPH v objednávce/zakázce
 • Změna data vystavení/přijetí nastaví novou sazbu DPH FA/O/Z
 • Návrat do faktury pokud není zadané množství na skladě
 • Chybová hláška při špatném formátu GPC souboru
 • Násobné kontakty k organizacím
 • Oprava tisku upomínek z přehledu organizací pro "Bez IČ"
 • Oprava tvorby vydaných a přijatých faktur z přehledu organizací

Verze 7.4.1

 • Inventura, uzáverka neruší nulové položky skladu
 • Ruční rušení nulových položek skladu ve stavu skladu
 • Výdej fakturou zakládá skladové karty
 • Kontrola na záporné množství u příjmu a výdeje
 • Kontrola na aktuální množství na skladě při ukládání výdeje
 • Kontrola na existenci kódu zboží ve skladu - nelze změnit v ceníku
 • Úprava formuláře nastavení parametrů systému
 • Úprava formuláře systémových číselníků
 • Úprava nastavení po registraci programu
 • Úprava importu položek skladu
 • Načtení aktuálního kurzu faktury při převzetí údajů z objednávky

Verze 7.4.0

 • Tři fakturační ceny v ceníku
 • Číslo účtu odběratele volitelně do tisku faktury
 • Oprava tisku inventury všech položek
 • Nastavení kurzu při převzetí dat z objednávky do faktury

Verze 7.3.3

 • Oprava inventury skladu
 • Nápověda pouze v PDF
 • Přehled přístupných FA, O, Z zobrazuje jen přístupné řady
 • Program funkční na USB disku se síťovou licencí
 • Do objednávek přitahována nákupní cena z ceníku insertD

Verze 7.3.2

 • Oprava přidání nové řady FA, O, Z
 • Oprava barvy pozadí polí na formuláři příkazů, bank.výpisů
 • Do O,Z přidáno tlačítko "Vystavit"
 • Do textu FA,O,Z se načítá název a adresa
 • Je-li zasílací adresa načítá se do textu FA, O, Z jméno a adresa insertC

Verze 7.3.1

 • Celk.přehled - poznámka zakázky u vícenásobných objednávek

Verze 7.3.0

 • Uložení výsledku párování faktur v bance
 • Přidána položka "Poznámka Z" do celkového přehledu
 • Oprava barevného značení řádků celk.přehledu u násobných FA
 • Naplnění číselníku DPH daty
 • Sazby DPH pro slovenskou republiku
 • První platba faktury bez zobrazení přehledu plateb
 • Kontrola na správné sazby daní při uložení FA, O, Z

Verze 7.2.0

 • Oprava nastavení účtu majitele při změně měny na FA/Objednávce
 • Bankovní výpisy ABO a párování plateb vydaných faktur
 • Přehled plateb s historií
 • Tisk faktur s PDP včetně sum dle sazeb daně
 • Zrušení načtení nové verze posune hlášení až k další verzi
 • Navádění příjm.dokladu z FA včetně nastavení data dokladu
 • Texty VYF z nastavení do definice textů
 • Možnost očíslování FA,O,Z automaticky při prvním uložení
 • Oprava prvotního nastavení měny FA,O,Z z účtů majitele
 • Číselník DPH na roky
 • Oprava zasílání hromadného e-mailu z přehledu faktur
 • Vkládání datumů přes kalendář
 • Možnost zákazu číselných řad dokladů
 • Upravena délka položky db pro přístupy na řady dokladů
 • Vkládání dat z ceníku skladu do objednávek, zakázek
 • Tlačítko "Nový záznam" v číselníku organizací
 • Jméno PDF souboru s číslem FA,O,Z
 • Nastavení kódu PDP dle poslední uložené faktury
 • Vzory objednávek a zakázek
 • Přehled vzorů objednávek a zakázek
 • Možnost vložení adresy zvolené organizace do textu FA,O,Z
 • Oprava "Třídění více sloupců" v celkovém přehledu
 • Tisk řádků se zápornou částkou FA,O,Z
 • Definice textů pro zápatí O,Z

Verze 7.1.1

 • Úprava tisku do PDF - kontrola na razítko a podpis malými znaky
 • Úprava formátu data pro win8 (datum s mezerami)
 • Úprava odesílání e-mailů
 • Zrušení načtení nové verze posune hlášení o jeden měsíc
 • Změna tisku FA s PDP dle novely roku 2013
 • Kontrola ceníku v demoverzi na max.10 položek

Verze 7.1.0

 • Příprava na změnu sazeb DPH ze 14% na 15% a z 20% na 21%
 • Slovenská lokalizace
 • Sloupce druh, typ, pdp zarovnány vlevo
 • E-mail zaslaný z přehledu faktur s přílohou faktury v PDF
 • Rozbor fakturace přijatých faktur
 • Úprava výpočtu dní po splatnosti
 • Násobné účty majitele
 • Oprava popisu sloupců v obj/zak (ulice, město, psč)
 • Zrušení sloupců nakládka/vykládka ve fakturce
 • Rozšíření check a popisů ve FA/Obj/Zak (delší texty v lokalizaci)
 • Rozbor objednávek a zakázek
 • Export faktur do xls, ooc, txt, csv přes tlačítko Tisk
 • Nastavení přenes.daňové povinnosti do nastavení systému
 • Nastavení aktuálního kurzu při načtení FA ze vzoru
 • Registrace modulů i po registraci aplikace
 • Hromadné a souhrnné zasílání faktur e-mailem (upomínky)

Verze 7.0.0

 • Možnost horizontálního posunu tiskových formulářů
 • Oprava výběru a třídění faktur dle počtu dní po splatnosti
 • Oprava záporného počtu dní po splatnosti v přehledu faktur
 • Úprava uložení tisku do souboru (znaky / : . )
 • SKLADY
 • Úprava přístupových práv
 • Tisk do PDF bez loga při nepodporovaném formátu loga
 • Možnost nastavení mezery jako oddělovače tisíců
 • Zobrazit min.období v přehledu příjmových/výdajových dokladů
 • Zobrazit min.období v přehledu příkazů k úhradě

Historie změn předchozí verze 6