Úvodní stránka

Aero admin 1

Online objednávka a stažení zkušební START verze programu DOPRAVKA

Komplexní systém pro spediční firmy, přepravce, prodejce. Obsahuje evidenci odběratelů a dodavatelů, evidenci vydaných a přijatých faktur, platby, pokladnu a účtenky, dodací listy, objednávky, zakázky, příjmové a výdajové doklady, ceník, sklady, EET, rozbor fakturace, výkazy, příkazy k úhradě, bankovní výpisy, knihu jízd a další. V systému jsou zakomponovány vazby mezi jednotlivými agendami pro rychlé přenesení dat např. ze zakázky do faktury. Celkový přehled zobrazuje všechny tyto vazby s množstvím výstupů, kalkulací, výběrů. Ovládání programu je velmi jednoduché a intuitivní. Program je možné provozovat na lokálním počítači nebo v počítačové síti.

Cena od: 2400 Kč bez DPH

TOPlist

Celkový přehled

Celkový přehled

Celkový přehled zobrazuje pro zvolené období zakázky a k nim všechny vazební doklady. Stav každé zakázky je barevně odlišen. Ihned je vidět která zakázka není vyfakturována, zaplacena atd. Faktury i objednávky mohou být zapsány násobně ke každé zakázce. Jednotlivé doklady je možné přímo z přehledu editovat, prohlížet, tisknout, ... V přehledu jsou k dispozici celkové sumy za jednotlivé měny.

Evidence organizací

Evidence organizací

Evidence organizací zajišťuje přehledné zobrazení základních údajů jednotlivých organizací. Po navedení organizace do evidence jsou automaticky přitahovány zapsané údaje ve všech funkcích. Tímto způsobem lze rychle a jednoduše navést organizaci do faktur, zakázek, objednávek, příjmových dokladů či příkazů k úhradě. Záznamy je možno v přehledu jakkoliv třídit, provádět nad nimi různé výběry, takto upravené sestavy tisknout. Evidence organizací obsahuje také funkci pro zobrazení a tisk neuhrazených faktur - pohledávek i závazků. Pro majitele e-shopu postaveném na základě PrestaShop, dodáváme modul pro import faktur, odběratelů a zboží. Firmy či osoby uvedené v importu jsou automaticky vloženy do evidence organizací.

Přehled faktur

Přehled faktur

Základní údaje vydaných faktur jsou zobrazeny v přehledu. Faktury lze aktualizovat, prohlížet, zapsat platbu, kopírovat... Tisknout faktury, faktury s přepočtem do jiné měny, dodací listy, adresy na obálky a štítky. Pro potřeby přenosu dat je zde funkce pro export a import údajů zvolené faktury. Pro majitele účetních programů je k dispozici export pro snadný přenos údajů z programu Dopravka do účetnictví. Pro majitele e-shopu postaveném na základě PrestaShop, dodáváme modul pro import faktur, odběratelů a zboží. Z přehledu je také možné zasílat různé předdefinované e-maily (upomínky, informace o platbě, přijetí objednávky, ...) se zvolenými údaji faktury. Faktura má vazbu do evidence organizací a systémových číselníků. Systém umožňuje navádět a tisknout faktury v různých jazycích (česky, slovensky, anglicky, německy).

Aktualizace faktury

Aktualizace faktury

Formulář pro navádění vydaných faktur obsahuje základní údaje faktury. Údaje jsou svázány s datovými číselníky, evidencí firem, objednávek, zakázek. Faktury mohou být vytvářeny z dřívějších vzorů. Taktéž každá nová faktura může být uložena jako vzor a později použita. Lze vystavovat faktury v domácí měně nebo jakékoliv navedené měně. Výsledné částky faktury v jiné měně jsou stále k dispozici. Přímo z formuláře lze navádět nové organizace do evidence. Faktura obsahuje také údaje o příjemci dodávaného zboží/služeb, zálohové platbě či poskytované slevě na jednotlivých řádcích faktury. Faktury mohou být číslovány ručně nebo automaticky z přiřazené fakturační řady. Celý formulář je uspořádán do bloků pro zvýšení jednoduchosti a rychlosti navádění faktur.

Tisk faktury

Tisk faktury

Tisk faktury umožňuje vytisknout formulář faktury v jiné než navedené měně faktury. Přepočet se provádí automaticky dle kurzu v systémových číselnících. Výsledná faktura obsahuje přehledně rozdělená data do jednotlivých bloků. Formulář obsahuje základní údaje dodavatele včetně bankovního spojení, údaje o odběrateli případně příjemci, přepravní informace, informace o fakturačních termínech. Jednotlivé řádky faktury jsou tištěny pod hlavičku faktury. Pokud se jedná o daňový doklad je tištěna také daňová rekapitulace. Každá měna může mít nastaveno jiné požadované zaokrouhlování celkové ceny faktury. Tisk probíhá vždy na obrazovku, po kontrole údajů je možné vytisknout fakturu na tiskárně.

Tisk v měně

Tisk v měně

Faktura navedená v jiné než domácí měně má všechny náležitosti standardní faktury. Formulář obsahuje základní údaje dodavatele včetně bankovního spojení, údaje o odběrateli případně příjemci, přepravní informace, informace o fakturačních termínech. Jednotlivé řádky faktury jsou tištěny pod hlavičku faktury. Pokud se jedná o daňový doklad je tištěna také daňová rekapitulace. Daňová rekapitulace v tomto případě zahrnuje také měnu faktury a domácí měnu (Kč). Na faktuře je vytištěn aktuální kurz v době vystavení faktury.

Tisk v jazykové verzi

Tisk v jazyce

Tisk faktury ve zvolené jazykové verzi. Aktuální verze obsahuje čtyři jazykové verze tisku faktur. Faktury lze tisknout česky, slovensky, anglicky, německy. Přepínání jazykových verzí je jednoduché. Uživatel má možnost nastavit jednotlivé fráze použité v tisku dle svých potřeb v definici tiskové sestavy. Lze tedy uživatelsky nadefinovat i jiné jazyky než jsou dodávány od výrobce.

Import faktur z PrestaShop

Import faktur z PrestaShop

K programu Dopravka je k dispozici přídavný modul pro e-shop na platformě PrestaShop. Přídavný modul se instaluje standardním způsobem. Export dat z Prestashop probíhá ručně, dle zadaného období. Soubor s daty se následně stáhne do PC a přes funkci import z PrestaShop se načtou všechna data faktur. Faktury jsou zobrazeny v přehledu faktur a lze je dále zpracovávat.

Kniha pohladávek a závazků

Kniha pohladávek/závazků

Funkce umožňuje zobrazit přehled nesplacených vydaných resp. přijatých faktur, na základě zvolených parametrů jako je IČ organizace, faktury před splatností, faktury po splatnosti (i počet dnů). Knihu pohledávek/závazků lze vytisknout a to včetně všech vyhledaných faktur nebo pouze jako součty za jednotlivé organizace, případně měny. Z knih lze aktualizovat, prohlížet, kopírovat, rušit faktury, navádět platby, tisknout faktury.

Účtenky (EET)

Účtenky

Základní údaje účtenek jsou zobrazeny v přehledu. Přehled obsahuje různé funkce pro práci s účtenkami. Lze je aktualizovat, prohlížet, rušit, stornovat, hromadně odeslat do EET. Aktualizace účtenky se provádí na samostatném formuláři, který má stejné funkce jako formulář faktur. Účtenky mají vazbu do evidence organizací, skladu, systémových číselníků. Účtenky jsou připraveny pro evidenci EET. Tisknout účtenku můžete na předem nastavené tiskárně nebo můžete volit kam chcete tisk provést. Tisk účtenky je nachystán na pokladní (kotoučkové) tiskárny.

Účtenky - pokladna (EET)

Pokladna

Formulář je přizpůsoben pro ovládání přes dotykovou obrazovku nebo pomocí klávesnice. Ceníkové položky lze předdefinovat včetně obrázku nebo barevného pozadí. Ceníková položka může být rychle přiřazena z ceníku ze skladové evidence. Ke každé položce lze definovat klávesová zkratka pro rychlé používání s klávesnicí. Celková cena účtenky je zobrazena na velikém displeji v horní části formuláře. Účtenky mají vazbu do evidence organizací, skladu, systémových číselníků. Účtenky jsou připraveny pro evidenci EET. Tisknout účtenku můžete na předem nastavené tiskárně nebo můžete volit kam chcete tisk provést. Tisk účtenky je nachystán na pokladní (kotoučkové) tiskárny.

Přijaté faktury

Přijaté faktury

Základní údaje došlých faktur jsou zobrazeny v přehledu. Přehled obsahuje různé funkce pro práci s fakturami. Lze je aktualizovat, prohlížet, rušit, zapsat platbu, kopírovat. Aktualizace faktury se provádí na samostatném formuláři který má stejné funkce jako formulář vydaných faktur. Faktury mají vazbu do evidence organizací, příkazů k úhradě, systémových číselníků. Základní údaje do přijaté faktury lze importovat.

Příjmové a výdajové doklady (EET)

Příjmové a výdajové doklady

Program umožňuje navádět u vydaných faktur příjmové doklady, u přijatých faktur výdajové doklady. Příjmové doklady mohou být odesílány do EET. Doklady lze tisknout, rušit, stornovat. V přehledech se zobrazují dosud vystavené doklady s možností jejich úpravy, prohlížení, rušení atd. V případě využívání EET lze z přehledu příjmových dokladů hromadně odeslat dosud neodeslané doklady hromadně.

Objednávky

Objednávky

Evidence umožňuje navést, aktualizovat a v přehledu zobrazit seznam již zapsaných objednávek. Dodavatele je možné vybrat z evidence organizací. Objednávky lze kdykoliv vytisknout. Přehled obsahuje funkci pro vytvoření faktury z dané objednávky. Údaje objednávky jsou kompletně přeneseny do faktury - odpadá nutnost dvojího navádění.

Zakázky

Zakázky

Evidence umožňuje navést, aktualizovat a v přehledu zobrazit seznam již zapsaných zakázek. Odběratele je možné vybrat z evidence organizací. Zakázky lze kdykoliv vytisknout. Přehled obsahuje funkci pro vytvoření faktury z dané zakázky. Údaje zakázky jsou kompletně přeneseny do faktury - odpadá nutnost dvojího navádění.

Příkazy k úhradě

Příkazy k úhradě

Funkce slouží k navedení a evidenci příkazů k úhradě. Do navádění příkazu je zapojena vazba do přijatých faktur. Údaje přitažené z faktury je možné dodatečně upravovat. Tiskový formulář hromadného příkazu k úhradě je použitelný pro většinu bank. Příkazy obsahují dále tisk pro vlastní potřeby s poznámkami k jednotlivým řádkům (platbám).

Bankovní výpisy

Bankovní výpisy

Funkce slouží k načtení bankovního výpisu z el.bankovnictví. Podporovány jsou výpisy ve formátu ABO. Tento formát podporuje většina tuzemských bank (KB, ČS, ČSOB, GE, eBanka, mBank, …). Formulář obsahuje základní data výpisu. Funkce podporuje párování plateb do vydaných i přijatých faktur.

Kniha jízd

Kniha jízd

Kniha jízd umožňuje evidovat provoz jednotlivých vozidel v majetku firmy či soukromých vozidel. Každé vozidlo obsahuje základní údaje o vozidle, jeho provozní údaje a údaje o řidiči. Rekapitulace zobrazuje vypočtené hodnoty z provozu vozidla. Řádky knihy jízd obsahují základní požadované údaje. V editaci jsou využívána textová pole v kombinací s číselníky.

Tisk knihy jízd

Tisk knihy jízd

Sestava knihy jízd obsahuje základní údaje majitele vozidla a základní provozní údaje daného vozidla. Sestava obsahuje také místo pro jméno a podpis řidiče. Jednotlivé řádky v sobě nesou informace o provedených jízdách. Rekapitulace a celkové výpočty urychlují orientaci v nejžádanějších údajích knihy jízd.

Evidence skladu

Evidence skladu

Modul skladové evidence obsahuje všechny potřebné funkce pro vedení skladového hospodářství. K dispozici je příjem na sklad, výdej ze skladu, inventura, uzávěrka skladu, přehled pohybů a přehled stavu skladu. Evidence skladu je navázána na fakturaci. Lze tedy jednoduše při uložení faktury provést výdej ze skladu nebo najednou příjem i výdej. Pro majitele e-shopu postaveném na základě PrestaShop, dodáváme modul pro import faktur, odběratelů a zboží. Údaje z importu jsou použity pro výdej ze skladu. Do ceníku lze navést libovolné množství skladových položek. Tyto se pak mohou použít ve fakturaci. Všechny funkce obsahují tiskové sestavy.

Parametry agend

Parametry agend

V programu lze nastavit řady pro vydané a přijaté faktury, pro objednávky, zakázky a dodací listy. Všechny doklady mohou být číslovány samostatně nebo souhrnně jedním číslem. Množství řad dokladů není omezen. Účtenky, příjmové a výdajové doklady mohou být číslovány automaticky nebo ručně. Pokud používáte EET, je nutné mít nastaveno automatické číslování aby byla zajištěna posloupnost číselné řady v evidenci EET. Nastavení skladu obsahuje parametry pro jednotlivé agandy od fakturace až po účtenky. Nastavení EET umožňuje navést požadované údaje pro správnou funkci EET.

Parametry systému

Parametry systému

Parametry systému obsahují nastavení chování programu, tiskových sestav, log a razítek pro tisk dokladů, emailů. Funkce umožňuje nastavit automatickou zálohu dat, automatickou údržbu dat, archivaci dat do archivní databáze.

Registrace aplikace

Registrace aplikace

Aplikace je dodávána výhradně elektronicky. Start verzi můžete používat neomezenou dobu. Je zde pouze omezení na počet záznamů. Pokud si důkladně vyzkoušíte program, můžete jej objedat přímo z úvodní obrazovky start verze. V menu programu je také možnost vytvořit on-line objednávku. Po jejím odeslání vám bude vystavena zálohová faktura, po jejímž zaplacení bude povolena registrace na zadané IČ a název firmy v objednávce. Také vám bude doručen informační e-mail o přijetí platby a povolení registrace. Pak už pouze zaregistrujete program opět z úvodní obrazovky a můžete jej plně využívat. Doporučujeme objednat také hotline a nové verze programu, abyste měli k dispozici stále aktuální verzi programu se všemi legislativními změnami.

Upozornění
Registrujete produkt, který je licencí omezen pouze na jednu firmu. Pokud chcete fakturovat pro více firem (např. jako účetní zpracovávající účetnictví více firmám), musíte zakoupit požadovaný počet licencí. Chystáme také vylepšenou verzi programu, kde budete moci zakoupit multilicenci pro použití více firem.

Stručný přehled funkcí které obsahuje systém DOPRAVKA


 • Celkový přehled s vazebními údaji
 • Možnost editace, prohlížení, kopie, tisku vazebních dokladů
 • Barevně odlišeny stavy zakázky (zaplacena, fakturována, ...)
 • Zobrazení texů vazebních dokladů
 • Celkové sumy za jednotlivé měny
 • Tisk celkového přehledu
 • Evidenci dodavatelů a odběratelů
 • Kontrola údajů přes ARES
 • Kontrola DIČ s nespolehlivého plátce
 • Evidence vydaných a přijatých faktur
 • Tvorba vydaných faktur s vazbou na EET
 • Opakovaná fakturace - aut.kopie faktury za nastavený časový interval
 • Rozbor fakturace
 • Uložení faktur jako vzor a načtení faktur ze vzoru
 • Navádění plateb k fakturám
 • Navádění zálohových plateb k fakturám
 • Přehled plateb za všechny faktury
 • Výkaz o přenesení daňové povinnosti
 • Export údajů do externích účetních programů (Stereo, MRP, Pohoda, ...)
 • Import údajů z e-shopu PrestaShop
 • Tisk faktur, tisk faktur v jiné měně, tisk adres na obálky, tisk knihy faktur
 • Tisk dodacích a nabídkových listů
 • Tisk faktur s logem a razítkem(podpisem)
 • Tvorba e-mailů dle předdefinovaných masek k fakturám
 • Kniha pohledávek a závazků s možností výběru organizací
 • Evidence příjmových dokladů s vazbou na EET
 • Evidence výdajových dokladů
 • Evidence dodacích listů
 • Evidenci objednávek a zakázek
 • Tvorbu faktury z již dříve vytvořené objednávky/zakázky
 • Uložení objednávek a zakázek jako vzor a načtení ze vzoru
 • Import dat do zakázek z externího souboru (např. e-shop)
 • Evidence veřejných výdajů - příslibů
 • Evidence schvalovacích doložek
 • Elektronická pokladna pro snadné navední účtenky s vazbou na EET
 • Evidence účtenek s vazbou na EET
 • Otevření a uzavření pokladny
 • Tisk pokladní knihy za zvolené období
 • Evidence příkazů k úhradě pro tuzemsko nebo zahraničí
 • Export příkazu do online bankovnictví (formát ABO)
 • Evidence bankovních výpisů (formát ABO)
 • Evidence knihy jizd aktuálního období
 • Kopie údajů vozidel z minulých období
 • Evidence skladu
 • Možnost výdeje zboží ze skladu při importu dat z PrestaShop
 • Ceník, příjem, výdej, stav skladu, uzávěrka, inventura skladu
 • Import skladových položek
 • Definice systémových číselníků
 • Kurzovní lístek s možností načtení minulých období
 • Nastavení parametrů agend (číselné řady, doklady, EET, ...)
 • Nastavení parametrů systému (systém, tisky, loga, razítka, emaily...)
 • Uživatelsky přístupná lokalizace tisku dokladů
 • Uživatelsky přístupná lokalizace aplikace (jakýkoliv popis může být změněn)
 • Nastavení uživatelů a přístupových práv
 • Zálohování dat a obnovu z bezpečnostní kopie
 • Archivace dat od zvoleného data s možností prohlížení archivu
 • Vrácení záznamu z archivu do ostrých dat
 • Tisk všech sestav do formátu PDF
 • Odeslání sestav přes email
 • Možnost provozu v počítačové síti
 • On-line registrace plné verze přes internet
 • On-line aktualizace programu na nejnovější verzi

Systém je navržen pro grafické prostředí MS Windows a je plně kompatibilní se všemi dosud vydanými verzemi počínaje Windows 7.

Jako doplňkovou službu nabízíme možnost převodu vašich stávajících dat do systému DOPRAVKA. Tímto způsobem lze velice rychle a jednoduše přejít na nový systém. Dále nabízíme provedení instalace, zaškolení obsluhy, následnou pomoc při řešení problémů a to i vzdáleně pomocí vzdálené plochy. K programu doporučujeme využít možnosti objednání technické podpory včetně nových verzí programu.